Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > ĐẠI HỘI I CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

ĐẠI HỘI I CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

05 Tháng Chín 2019

Ngày 30/8, tại Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Đại hội I Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Tham dự Đại hội có 24/29 đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Hữu Hải – UVBTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Trần Thị Hồng Xoan – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Nguyễn Đình Tiến – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan; đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – UVBTV Đảng ủy Khối, Bí thư Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối.

image001.jpg
Quang cảnh Đại Hội

Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, trong thời gian qua Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối đã cố gắng trong công tác tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối đã có đổi mới về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động đem lại hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra. Các hoạt động của Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối luôn nhận được sự đồng thuận và hướng ứng nhiệt tình trong đội ngũ cán bộ, công chức và đoàn viên. Bên cạnh đó, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối luôn quan tâm, thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động.

Báo cáo cũng đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ của Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ 2019 – 2024: tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCC, đoàn viên; đổi mới nội dung chất lượng sinh hoạt và hoạt động Công đoàn; vận động đoàn viên không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thường xuyên chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCC, đoàn viên.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Võ Hữu Hải – UVBTV Liên đoàn Lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được cũng như đánh giá toàn diện về hoạt động Công đoàn và những định hướng cho đoàn viên phấn đấu, học tập, rèn luyện; đồng thời, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và những vấn đề mới đặt ra cho công tác Công đoàn trong thời gian tới.

image003.jpg
Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 05 đồng chí. Tại kỳ họp lần thứ I của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối đã bầu đồng chí Hứa Thị Phương – Phó Trưởng Ban Tổ chức Đagr uy Khối làm Chủ tịch Công đoàn Cơ quan khóa I, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

                                                                             Đặng Thị Thúy Ngân - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối                                                                           các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai