Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp làm việc với Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy

Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp làm việc với Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy

06 Tháng Mười 2022
  
Sáng 06/10, đồng chí Phạm Thị Tố Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối đã có buổi làm việc với Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy để nghe báo cáo, nắm bắt tình hình hoạt động Đảng bộ cùng với những đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy

Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy Khối và các đồng chí Đảng ủy viên Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo với Đoàn công tác của Đảng ủy Khối tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trọng tâm từ năm 2021 đến nay, trong đó đã lãnh đạo các chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm thường xuyên, đổi mới công tác tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; công tác xây dựng Đảng bám sát sự hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên để lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc. Mặt khác, Đảng ủy cũng nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế cũng như định hướng những mặt công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. 

Picture1-(1).jpg
Quang cảnh buổi làm việc
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Tố Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng cũng như chia sẻ những khó khăn của tập thể Đảng ủy và cán bộ, đảng viên, công chức Văn phòng Tỉnh ủy trong thời gian vừa qua. Tập thể Đảng ủy, lãnh đạo và các đoàn thể Văn phòng Tỉnh ủy đã có nhiều đổi mới tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng cơ bản đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đồng chí cũng chỉ đạo Đảng ủy cần chủ động khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế được nêu trong báo cáo và các ý kiến tham gia của các đồng chí dự buổi làm việc để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: 
 
(1) Khẩn trương rà soát, bổ sung, điều chỉnh Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; chỉ đạo các chi bộ xây dựng quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Các cuộc họp của Đảng ủy cần phải xây dựng chương trình, cụ thể hoá bằng văn bản kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy sắp xếp thời gian dự, chỉ đạo sinh hoạt ở các chi bộ.
 
(2) Đổi mới phương thức tuyên tuyền, kịp thời học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp ủy cấp trên.
 
(3) Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó cần khẩn trương bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; triển khai việc kiểm điểm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW gắn với kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2022.
 
(4) Việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc phải chú trọng, quan tâm đến hiệu quả, tác dụng sau kiểm tra, giám sát gắn với theo dõi, giúp đỡ đảng viên được kiểm tra, giám sát khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ.

(5) Chủ động xây dựng văn bản xin chủ trương tăng thêm 01 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định.
Đặng Thị Thúy - Chánh Văn phòng Đảng ủy