Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > chi bộ quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 202

chi bộ quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2022

24 Tháng Mười 2022
9 tháng đầu năm 2022, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh có biến động về cấp ủy. Chi bộ đã kiện toàn chức danh Bí thư Chi bộ và quy hoạch Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025, tuy nhiên hiện nay vẫn khuyết chức danh Phó Bí thự chi bộ, phần nào ảnh hưởng đến sự lãnh đạo chung của Cấp ủy và Chi bộ. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi bộ 9 tháng đầu năm 2022.


Trong công tác chính trị tự tưởng, chi bộ đã  phổ biến, quán triệt kịp thời, đầy đủ  các văn bản chỉ đạo của cấp trên và thông tin thời sự nổi bật cho toàn bộ đảng viên trong cuộc họp Chi bộ thường kỳ. Chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc. Tổ chức cho đảng viên, quần chúng đăng ký kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh năm 2022 với chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”

Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đến toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động và tổ chức sinh hoạt 03 chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối đảm bảo 100% kế hoạch đề ra.
 
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: 9 tháng đầu năm 2022 chi bộ đã tập trung chỉ đạo cơ quan Quỹ thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan đạt được một số kết quả trọng tâm: Tổ chức xây dựng và triển khai Kế hoạch thu chi tiền Dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) 2022 có hiệu quả. Thu 9 tháng đầu năm là 120, 846 tỷ đồng đạt 109,86% kế hoạch 2022; Chi 9 tháng đầu năm là 127, 873 tỷ đồng (bao gồm: thanh toán 100% số tiền DVMTR còn lại của năm 2021 và chi tạm ứng cho các chủ rừng, UBND cấp xã theo kế hoạch năm 2022); giải ngân 6,917 tỷ đồng cho các đơn vị trồng và chăm sóc rừng cho 05 dự án thuộc 03 BQL RPH với diện tích 346,64 hécta theo đúng quy định. Phối hợp với UBND huyện Mang Yang, Krông Pa tổ chức Lễ phát động ra quân trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, trồng cây phân tán năm 2022 với số vốn 800 triệu đồng.
Triển khai các giải pháp trong quản lý việc chấp hành tốt nghĩa vụ kê khai, nộp tiền đối với các đơn vị sử dụng DVMTR lưu vực nội tỉnh, không để xảy ra tình trạng nợ đọng. Thường xuyên liên hệ Quỹ Trung ương điều phối tiền DVMTR các lưu vực cung ứng liên tỉnh. Thực hiện giải ngân tạm ứng tiền DVMTR cho các chủ rừng, UBND cấp xã theo tiến độ, bảo đảm thu đến đâu, giải ngân đến đó.

Chi bộ cũng đã chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp với các Sở ngành, UBND cấp huyện liên quan trong triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát có kết quả và chất lượng. Trong 9 tháng đầu năm, đã thực hiện kiểm tra, giám sát tại 21/27 đơn vị cung ứng DVMTR, đạt 77,8% kế hoạch năm 2022; phối hợp với Cục thuế tỉnh rà soát, đối chiếu sản lượng điện, nước sạch thương phẩm và nước phục vụ sản xuất công nghiệp đối với 58/58 đơn vị sử dụng DVMTR nội tỉnh. Qua giám sát về cơ bản các đơn vị cung ứng DVMTR đã sử dụng tiền DVMTR, đơn vị sử dụng DVMTR chấp hành tốt nghĩa vụ kê khai, nộp tiền DVMTR theo đúng quy định. Bên cạnh đó, vẫn còn một số sai phạm, tồn tại, thiếu sót được Quỹ tỉnh chỉ ra và yêu cầu khắc phục, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục và xử lý theo quy định; tham gia Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về công tác trồng rừng và QLBVR giai đoạn 2017-2021.

Xây dựng và tổ chức triển khai công tác truyền thông chính sách chi trả DVMTR đa dạng về hình thức, nội dung. Trong 9 tháng, Quỹ tỉnh đã triển khai 03 đợt tuyên truyền trực tiếp chính sách Chi trả DVMTR cho đối tượng nhận khoán và các em học sinh; Phối hợp với cơ quan Báo Gia Lai viết, đăng 11/14 bài (đạt 78,5% kế hoạch), chủ động viết, sưu tầm 215 tin, bài tuyên truyền liên quan đến hoạt động của Quỹ và thực hiện Chính sách Chi trả DVMTR đăng trên các Báo, Tạp chí, Website Quỹ; phối hợp với Báo Gia Lai, Đài PTTH xây dựng các bài viết, ghi hình phóng sự tuyên truyền nhân tổng kết 10 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác xây dựng đảng, chi bộ đã thực hiện quy trình kiện toàn Cấp ủy, Bí thư chi bộ Quỹ BVPTR nhiệm kỳ 2020 - 2025; quy hoạch Cấp ủy, Phó Bí thư chi bộ Quỹ BVPTR nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định và được Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chuẩn y. Cung cấp hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của UBKT Đảng ủy Khối để phục vụ công tác kiểm tra theo kế hoạch; hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát 07/07 đảng viên năm 2022 theo Kế hoạch đề ra và phù hợp với tình hình thực tế của Chi bộ. Chi bộ đã quan tâm công tác phát triển đảng viên, trong 9 tháng đầu năm đã kết nạp 01 đảng viên mới, công nhận 01 cảm tình đảng do BCH Chi đoàn giới thiệu; bổ sung lý lịch sau kết hôn của 02 đảng viên theo hướng dẫn của Đảng ủy Khối; xem xét đề nghị chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị; cử đảng viên tham gia các lớp nghiệp vụ về công tác kiểm tra, công tác tuyên giáo, Quy chế dân chủ năm 2022 do Đảng ủy khối tổ chức.

Công tác tổ chức, cán bộ: Thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch chức danh Giám đốc, các Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2021 - 2026 và giai đoạn 2026 - 2031 theo quy định; đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 và giai đoạn 2024-2025; cử 01 đ/c học Trung cấp LLCT, 07 VC-NLĐ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh đối tượng 4, 03 VC-NLĐ học lớp QP-AN đối tượng 3; 06 người lao động học tiếng Jrai; Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm Giám đốc Quỹ; Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ VC - NLĐ cơ quan theo quy định; đề xuất bổ sung các chức vụ lãnh đạo tương đương theo kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị; Thống kê thực trạng công tác cán bộ và chính sách cán bộ thuộc thẩm quyền Thường trực Tỉnh ủy; thực hiện nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung cho viên chức, người lao động (VC-NLĐ).

Lãnh đạo đoàn thể và xây dựng cơ quan văn hóa: Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Công an tỉnh về an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng; xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự cơ quan, phòng chống tham nhũng trong năm 2022. Kết quả trong thời gian qua an ninh trật tự cơ quan được giữ vững, công tác kê khai tài sản thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan thanh tra, đến nay chưa phát hiện và để xảy ra tham nhũng tại đơn vị. Cơ quan phối hợp chặt chẽ với BCH Công đoàn tổ chức thành công Hội nghị VC-NLĐ năm 2022; Triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành y tế và Đảng ủy Khối; nhiệm vụ hành chính-quản trị bảo đảo phục vụ cho công tác điều hành của Lãnh đạo.

Chỉ đạo BCH Công đoàn, Chi đoàn thanh niên vận động đoàn viên tích cực học tập, nghiên cứu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng chính quyền, chi bộ vững mạnh; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên để đoàn viên an tâm công tác, nỗ lực công tác đóng góp vào thành quả chung của đơn vị.

Công đoàn cơ sở quan tâm chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên công đoàn như: Tặng quà cho ĐVCĐ nhân ngày Tết Nhâm Dần 2022; tặng quà cho Chị em phụ nữ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; phối hợp với Cơ quan Quỹ, Chi Đoàn thanh niên tổ chức vui chơi cho con, em VC-NLĐ Cơ quan nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; thăm hỏi ốm đau; tham gia ngày hội hiến máu “Giọt máu hồng cao nguyên”; phối hợp cơ quan tổ chức khám sức khỏe năm 2022 cho VC-NLĐ. Chi đoàn tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024; quan tâm giới thiệu 01 đoàn viên ưu tú cho Chi bộ kết nạp Đảng và 01 cảm tình đảng.

Trong 9 tháng đầu năm, chi bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào, công tác xã hội do Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh phát động như: Tham gia tích cực Hội thao do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức. Đóng góp vào công tác xã hội  với số tiền 16,6 triệu đồng (trong đó đóng góp mua bảo hiểm y tế cho người nghèo 2,3 triệu đồng; xây dựng  nhà tình nghĩa 4,9 triệu đồng; Mùa xuân chiến sỹ là 2,9 triệu đồng và Mái ấm biên cương là 1,5 triệu đồng, ủng hộ Tỉnh đoàn chuyển nhà Rông tại xã K Roong, K Bang 5 triệu đồng).

Phát hụy kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, chi bộ Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022, phấn đấu thu tiền DVMTR năm 2022 đạt 150 tỷ đồng bằng 136%  so với kế hoạch đề ra.
                                                                                   X.Q