Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Tổ chức Hội nghị ra mắt câu lạc bộ và tập huấn mô hình điểm về “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng

Tổ chức Hội nghị ra mắt câu lạc bộ và tập huấn mô hình điểm về “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2022” tại xã Ia O, huyện Ia Grai

17 Tháng Năm 2022
Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025” (gọi tắt là Đề án bình đẳng giới); Kế hoạch số 912/KH-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về Kế hoạch thực hiện Đề án bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số113/QĐ-BDT ngày 11/02/2022 của Ban Dân tộc tỉnh về việc ban hành Kế hoạch và dự toán triển khai thực hiện Đề án bình đẳng giới năm 2022; Kế hoạch số 188/KH-BDT ngày 01/3/2022 của Ban Dân tộc tỉnh về Kế hoạch thực hiện Mô hình “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2022” xã Ia O, huyện Ia Grai.

 
Ngày 10/3/2022, Ban Dân tộc đã phối hợp UBND huyện Ia Grai, Phòng Dân tộc huyện Ia Grai, UBND xã Ia O tổ chức Hội nghị ra mắt câu lạc bộ “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai” và tập huấn mô hình điểm về “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2022” tại xã Ia O, huyện Ia Grai.

Picture1.jpg
Ra mắt câu lạc bộ “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và  thúc đẩy bình đẳng giới xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai”
 
Tại Hội nghị các đại biểu nghe báo cáo viên của Ban Dân tộc, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của các chuyên đề về “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số” và các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, chuyên đề đảm bảo quyền bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trong gia đình.

Picture3.jpg
Toàn cảnh Hội nghị
 
Các đại biểu tham gia Hội nghị đã được cung cấp những thông tin cơ bản pháp luật về bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới và phòng chống bạo lực gia đình..., trang bị cho các đại biểu những kiến thức cơ bản về bình đẳng giới, để các đại biểu chủ động, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân tại địa phương về bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ của vùng dân tộc thiểu số tại địa phương nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung.  

Phát biểu Bế mạc Hội nghị, đại diện Ban Dân tộc đã đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ia O tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bình đẳng giới trên địa bàn, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức chính trị ở thôn, làng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan đứng chân trên địa bàn thực hiện tốt chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới; đặc biệt là bình đẳng giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đề nghị Câu lạc bộ “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai” thường xuyên duy trì hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình tại địa phương. Tổ chức sinh hoạt đều đặn, thường xuyên thay đổi phương thức, các thức tổ chức sinh hoạt, nói chuyện về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng, chống bạo lực; Đề nghị các đại biểu tham dự tập huấn hôm nay phát huy vai trò, trách nhiệm, vận dụng những kiến thức đã được tập huấn hôm nay để tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân tại địa phương về bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ của vùng dân tộc thiểu số tại địa phương và trên địa bàn tỉnh nói chung./.
Chi bộ Ban Dân tộc