Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân

01 Tháng Chín 2021
          
          Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Gia Lai quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên kiểm tra, giám sát, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa phương pháp, cách làm, gắn với việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của Ngành. Viện trưởng VKSND tỉnh đã ban hành 02 kế hoạch chỉ đạo toàn Ngành thực hiện công tác PBGDPL năm 2021, gồm: Kế hoạch Số 01/KH-VKS ngày 15/01/2021về công tác kiểm sát năm 2021  chỉ đạo các phòng thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và 17 VKSND cấp huyện thực hiện nghiêm túc công tác thông tin, tuyên truyền, PBGDPL; đồng thời yêu cầu quán triệt và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Kế hoạch số 83/KH-VKS ngày 01/02/2021 về trọng tâm công tác thông tin, tuyên truyền năm 2021 của VKSND tối cao và của VKSND tỉnh Bên cạnh đó, đã chỉ đạo các đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân; đồng thời tích cực hưởng ứng tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021).
 
VKS-1-(1).jpgViện trưởng VKSND tỉnh phát biểu quán triệt, chỉ đạo Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
 
         Xác định đây là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị của Ngành, từ cấp ủy, ban lãnh đạo, các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, phụ nữ, Chi hội Luật gia... đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Ban Cán sự Đảng Viện KSND tỉnh. Coi công tác tuyên truyền, PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Do vậy, ngoài việc quán triệt đầy đủ về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước thì công tác tuyên truyền, PBGDPL là một trong những nội dung trọng tâm của Ngành, nhất là việc học tập, quán triệt những quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Điển hình như: 100% cán bộ, công chức và người lao động ký bản cam kết thực hiện Cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” và bản cam kết, kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thi đua thực hiện văn hóa công sở, góp phần tạo chuyển biến căn bản về ý thức tôn trọng pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, của quần chúng nhân dân và phục vụ có hiệu quả cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 
         Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, VKSND tỉnh Gia Lai đã xây dựng và phát triển 10 mô hình tuyên truyền, PBGDPL, cụ thể như:

         (1). Mô hình xây dựng Tủ sách pháp luật truyền thống (với 30 Tủ sách pháp luật trên 2.000 đầu sách, báo, tạp chí…chuyên ngành Luật).

         (2). Mô hình Tủ sách pháp luật điện tử trên Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh Gia Lai (với hơn 80 đầu sách điện tử hệ thống hóa văn bản pháp luật theo chuyên ngành, theo nhóm lĩnh vực và theo chủ đề…).

         (3). Mô hình tổ chức “Ngày học tập” 01 buổi/tháng tại tất cả các đơn vị thuộc Viện KSND hai cấp (quán triệt, cập nhật nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và văn bản nghiệp vụ của Ngành…).

         (4). Tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ và Hội nghị học tập, quán triệt văn bản pháp luật mới (định kỳ hằng năm, tổ chức ít nhất 08 Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ và một số Hội nghị quán triệt, học tập).

         (5). Mô hình “Thư viện điện tử” được xây dựng và phát triển trên 02 nền tảng: thứ nhất, trên Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh; thứ hai, trên Nhóm Zalo “Cùng nghiên cứu thông báo rút kinh nghiệm về nghiệp vụ” (tạo một địa chỉ chung, đăng tải văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm của ngành để tất cả cán bộ, công chức Viện KSND hai cấp cùng tham gia nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ).

         (6). Lồng ghép công tác PBGDPL với việc “Sinh hoạt chuyên đề” hằng tháng, quý của Đảng bộ và các Chi bộ thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh và các buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi hội Luật gia, của Công đoàn cơ sở, Ban Nữ công, Chi đoàn thanh niên. Kết hợp với việc tích cực tham gia nhiều Cuộc thi tìm hiểu về pháp luật và các cuộc thi khác do cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức (đạt 01 giải Nhất và 02 giải Ba tại Kỳ thi thứ tư, cuộc thi tìm hiểu 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước)

          (7). Mô hình PBGDPL qua Trang thông tin điện tử Viện KSND tỉnh, với việc cung cấp thông tin, đăng tải tin, bài để tuyên truyền, PBGDPL và các hoạt động công tác của Viện KSND hai cấp. Trong đó, tạo lập, định hướng theo chuyên trang, chuyên mục, theo thời gian, thời điểm và theo các đợt cao điểm để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm. Trong năm 2021 đã mở thêm chuyên mục “Bản tin kiến nghị phòng ngừa tội phạm”. Nhằm phản ánh đến các cơ quan hữu quan, cơ quan có trách nhiệm có những giải pháp kịp thời khắc phục, phòng ngừa các loại tội phạm.

          (8). Tăng cường thông báo phương pháp, cách làm hay, nhân rộng mô hình làm tốt của các tập thể, cá nhân trong công tác PBGDPL trong toàn Ngành để các đơn vị cùng nghiên cứu, học tập, tham khảo, vận dụng để nâng cao chất lượng công tác này.

          (9). Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương để tuyên truyền, PBGDPL; mở rộng việc PBGDPL trên các nền tảng mạng xã hội khác như Facebook, Zalo, Youtube; đa dạng về hình thức, phương pháp tiếp cận để PBGDPL trong Nhân dân.

         (10). Xây dựng các chuyên trang trọng điểm như: “Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”; “Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng”, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật… Trong đợt cao điểm tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, đã đăng tải gần 100 tin, bài và hơn 200 bức ảnh để kịp thời thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Ngành trước, trong, sau bầu cử và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
         
          Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác tuyên truyền và PBGDPL của VKSND tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực chất và hiệu quả. Viện KSND tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt và học tập Nghị quyết của Đảng (100% cán bộ, công chức, người lao động (73 đ/c)’; đồng thời tổ chức Hội nghị tập huấn các khâu công tác và văn bản pháp luật mới trên 200 lượt công chức tham dự. Ngoài ra, còn cung cấp, gửi tới các đơn vị trực thuộc nhiều văn bản pháp luật thông qua “Mạng nội bộ” của Viện kiểm sát tỉnh và thư điện tử. 

          Trong năm 2021, Viện KSND hai cấp đã phối hợp với các ngành Tòa án nhân dân, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Đoàn thanh niên, các Trường trung học phổ thông... để tổ chức 06 phiên tòa giả định xét xử các vụ án hình sự về cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, trốn tránh nghĩa vụ quân sự, hủy hoại rừng, tác hại của ma túy... để tuyên truyền, PBGDPL cho trên 3.000 học sinh các Trường trung học phổ thông và người dân các thôn, làng tại các địa phương (Pleiku, Đak Đoa, Đăk Pơ, Ia Pa, Chư Păh) theo quy định tại Điều 23 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật . Đặc biệt, tại Đak Đoa đã ứng dụng công nghệ thông tin, quay 01 video clip về phiên tòa giả định để tuyên tuyền, PBGDPL tới nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện.

          Bên cạnh đó, Ngành còn chú trọng lồng ghép công tác PBGDPL qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Từ đầu năm đến nay, đã tiếp trên 170 lượt người dân và nhiều lần tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.
 
VKS-2.jpg
Kiểm sát viên trực tiếp trao đổi, hướng dẫn pháp luật cho người dân tại làng Ó, xã Ia Tôr, huyện Chư Prông

          Ngoài ra, Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố còn tăng cường tuyên truyền, PBGDPL thông qua công tác phụ trách thôn, làng trọng điểm: được cấp ủy địa phương giao phụ trách các thôn, làng trọng điểm, Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân; giúp địa phương xây dựng Tủ sách pháp luật; thường xuyên hỗ trợ, cung cấp bổ sung các văn bản pháp luật và các số báo của Ngành cho cán bộ và Nhân dân tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Với nhiều sáng kiến, giải pháp đổi mới nêu trên, Viện Kiểm sát hai cấp tỉnh Gia Lai đã tổ chức triển khai và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, PBGDPL. Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL được tăng cường, hiệu quả công tác PBGDPL được nâng lên, mở rộng về phạm vi và chuyên sâu hơn về nội dung, hình thức; phương pháp tổ chức, tiếp cận đa dạng và phong phú; ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào việc biên tập, xây dựng chương trình, kế hoạch và các phần mềm phục vụ công tác PBGDPL. Kết quả công tác tuyên truyền, PBGDPL của VKSND tỉnh Gia Lai đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Thành Duy, Phó Chánh Văn phòng, Kiểm sát viên trung cấp, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai