Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Tập trung chỉ đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp huyện, Nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tập trung chỉ đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp huyện, Nhiệm kỳ 2021 – 2026

04 Tháng Mười Một 2021
   
          Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ VII là một nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 mà Chi bộ Hội Chữ thập  đỏ tỉnh tập trung chỉ đạo.

          Thực hiện Thông tri số 01-TT/TU ngày 06 tháng 11 năm 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Công văn số 2308/UBND-KGVX ngày 16 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Chỉ đạo Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp, Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chỉ đạo các đảng viên tại  Cơ quan Thường trực Hội tỉnh  tập trung tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 công tác chỉ đạo đại hội. Đến nay 100% số cơ sở Hội xã, phường, Thị trấn đã tổ chức xong đại hội. Để tổ chức tốt đại hội cấp huyện, Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã làm việc với  Ban Thường vụ và lãnh đạo UBND của 07 đơn vị (bao gồm: Huyện Ia Grai, huyện Ia Pa, Krông Pa, Chư Prông, Chư Pưh huyện Đức Cơ và Thị xã Ayun Pa về công tác chỉ đạo Đại hội Chữ thập đỏ các cấp của cấp ủy, UBND cấp huyện, công tác nhân sự chủ chốt cấp huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các điều kiện để tổ chức thành công đại hội hội các cấp. Theo Kế hoạch  của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đại hội Hội cấp  huyện  sẽ hoàn thành vào Quý III năm 2021 và Đại hội Hội cấp tỉnh dự kiến vào tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch  CoVid -19 diễn biến phức tạp trên địa bàn các huyện, thị, thành phố nên tiến độ tổ chức đại hội Hội cấp huyện không thể hoàn thành như kế hoạch, nhiều đơn vị đã chuẩn bị xong nhưng lại phải dời lịch. Chính vì vậy, đến nay mới có 11/17 huyện, thị, thành phố tổ chức xong Đại hội. Trong quá trình tổ chức đại hội các đơn vị đã thực hiện đúng nội dung, nhân sự, chương trình, kịch bản đã được phê duyệt, đồng thời phối hợp tốt với ngành y tế làm tốt công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch CoVid -19 theo quy định.

          Chương trình công tác tháng 10 năm 2021 của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh xác định tập trung chỉ đạo đại hội cấp huyện hoàn thành trong tháng 10, đồng thời chuẩn bị các công việc còn lại của Đại hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ  VII. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội cấp tỉnh cơ bản hoàn thành từ khâu chuẩn bị Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, phương hướng nhiệm kỳ tới; Báo cáo kiểm điểm của BCH khóa VI, Báo cáo công tác Kiểm tra; Đề án nhân sự, dự thảo chương trình, kịch bản điều hành đại hội, kế hoạch công tác tuyên truyền tập trung cho hai việc lớn đó là xuất bản Đặc san chào mừng Đại hội và phóng sự về thành quả Đại hội VI, định hướng cơ bản của Đại hội VII. Về công tác nhân sự đã tiến hành theo các bước quy định. Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã làm việc với đồng chí Chủ tịch tỉnh, Phó chủ tịch tỉnh phụ trách cùng sở Nội vụ về công tác chuẩn bị  Đại hội và đang tích cực chuẩn bị hoàn tất các văn bản theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời tích cực phối hợp với Sở Nội vụ để tham mưu về cán bộ chủ chốt (Chủ tịch và các phó Chủ tịch) Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  Dự kiến Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VI sẽ diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 11 năm 2021. Bên cạnh đó, Hội Chữ  thập đỏ tỉnh cũng đã chuẩn bị phương án tổ chức Đại hội trực tuyến nếu tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, không thể tổ chức đại hội tập trung.

          Với quyết tâm chính trị cao, hy vọng công tác chỉ đạo của Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh về Đại hội cấp huyện và Đại hội Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ thành công tốt đẹp.
                                                                                               Xuân Quỳnh – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh