Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết vượt qua khó khăn góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn kết vượt qua khó khăn góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Gia Lai

09 Tháng Chín 2022
Chi bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Gia Lai (Vietcombank Bắc Gia Lai) là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai trên cơ sở chia tách từ Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai năm 2018. Trong giai đoạn 2018-2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và Chi bộ Viêtcombank Bắc Gia Laiquy mô cũng như hiệu quả hoạt động của Vietcombank Bắc Gia Lai không ngừng nâng cao và tiếp tục được mở rộng, từ đó trở thành một trong những Chi nhánh ngân hàng hàng đầu của tỉnh Gia Lai.

Trong khi kinh tế thế giới chịu tác động kép từ hậu quả của đại dịch Covid-19 và chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraina, gây ra thiệt hại rất lớn về con người, kinh tế và xã hội nhưng đến thời điểm 30/6/2022 tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank Bắc Gia Lai vẫn luôn ổn định và phát triển, cụ thể: tổng nguồn vốn huy động là 2.031 tỷ đồng, tăng trưởng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Dư nợ cho vay là 5.484 tỷ đồng, tăng trưởng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,3%. Xếp thứ 7/27 chi nhánh ngân hàng trên toàn tỉnh. Ngoài ra, doanh số thanh toán và sử dụng thẻ tăng 10,2% so với kế hoạch, các chỉ tiêu về số lượng thẻ ghi nợ quốc tế, đơn vị chấp nhận thẻ, khách hàng Priority đều đạt và vượt kế hoạch.
 
Để đạt được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thường xuyên của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; sự điều hành chủ động, quyết liệt của Chi ủy Chi bộ, sự vào cuộc và triển khai tích cực của tất cả cán bộ nhân viên tại Chi nhánh, trong đó có vai trò và những nỗ lực đóng góp của tập thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ Vietcombank Bắc Gia Lai. Chi ủy Chi bộ đã chủ động, sáng tạo triển khai các nhiệm vụ chuyên môn được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ II của Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Picture1.jpg
Đại hội Chi bộ Vietcombank Bắc Gia Lai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025
 
Phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh
Để phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh, Chi ủy chi bộ đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ, trong đó, tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung của Nghị quyết Đại hội Chi bộ Vietcombank Bắc Gia Lai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đến toàn bộ đảng viên, người lao động trong Chi bộ để nhận thức đầy đủ về nhiệm vụ cũng như trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chi ủy chi bộ lãnh đạo tổ chức triển khai các giải pháp được nêu trong Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, giải pháp đã được thống nhất trong Nghị quyết; thường xuyên rà soát công việc, đánh giá định kỳ để chỉ đạo sát sao công việc thường xuyên, đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh hàng năm được Vietcombank Trụ sở chính giao.

Chi ủy chi bộ phân công, quy định trách nhiệm cụ thể đối với các đồng chí ủy viên, lãnh đạo các phòng thuộc đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, giám sát thực hiện theo các lĩnh vực nghiệp vụ; thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ tại Chi bộ, thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện các mảng công việc để có chỉ đạo, giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
 
Chủ động báo cáo với Đảng ủy Khối, Đảng ủy Vietcombank những vướng mắc, phát sinh vượt thẩm quyền để có giải pháp xử lý kịp thời, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của các Bộ, ngành trong quá trình phối hợp xử lý các công việc chuyên môn nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Picture2.jpg
Hội nghị người lao động và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2022

Phát huy năng lực lãnh đạo, đoàn kết vượt qua khó khăn, nâng cao sức chiến đấu của Chi bộ
Với phương châm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tại Chi bộ Vietcombank Bắc Gia Lai đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng cũng như lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Chi ủy Chi bộ VCB Bắc Gia Lai luôn chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Đến nay có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong Chi bộ được nâng lên, nhất là việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Cùng với đó, cấp ủy đã kịp thời nắm bắt các vấn đề dư luận quan tâm, các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên để giải quyết thỏa đáng; chủ động cung cấp thông tin định hướng dư luận một cách kịp thời, tư tưởng cán bộ thông suốt, giúp cán bộ, đảng viên yên tâm công tác. Qua đó, giải tỏa những thông tin không chính xác, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc sai trái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.

Chi ủy Chi bộ Vietcombank Bắc Gia Lai hướng dẫn cụ thể các nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề phong phú, đa dạng. Nội dung sinh hoạt chi bộ có những tiến bộ so với trước. Đồng thời, Chi ủy Chi bộ đã quán triệt và ban hành các kế hoạch để thực hiện hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của BTC Trung ương, Kế hoạch số 176-KH/TU, ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới.
Nhờ đó, kết quả sinh hoạt chi bộ có sự chuyển biến tích cực, cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ nhận thức vai trò sinh hoạt chi bộ, từ đó chủ động tham gia, tích cực phát biểu, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Chi bộ.

Trong những năm qua, Chi ủy Chi bộ Vietcombank Bắc Gia Lai đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt hoạt động của đơn vị, từng bước ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị; củng cố tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ...

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được Chi bộ thực hiện thường xuyên với tinh thần cầu thị, nghiêm túc. Theo đó, cấp ủy và đảng viên mạnh dạn đánh giá ưu khuyết điểm, các dấu hiệu biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên để tự đề ra kế hoạch và các giải pháp khắc phục.
Hà Anh Linh - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Gia Lai