Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ

Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ

11 Tháng Chín 2022
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Từ đó cho thấy, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. 

 
Chi bộ Tỉnh đoàn có 30 đảng viên đang sinh hoạt tại 04 tổ đảng. Những năm qua, Chi bộ Tỉnh đoàn luôn coi trọng việc sinh hoạt chi bộ thường kỳ để nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng và đánh giá các mặt công tác nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh. 

Qua quá trình thực hiện đội ngũ cấp ủy và cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi ủy đã duy trì tốt hơn chế độ sinh hoạt định kỳ, công tác chuẩn bị cho các kỳ sinh hoạt được thực hiện tốt hơn. Nội dung sinh hoạt thể hiện khá rõ nét vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực... góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị; xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ; cán bộ, đảng viên giữ vững lập trường chính trị, đạo đức lối sống và thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương; các đảng viên đã tích cực thảo luận với tinh thần dân chủ, cởi mở và xây dựng.
Picture1.jpg
Hình ảnh: Chi bộ Tỉnh đoàn sinh hoạt định kỳ

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm đó là: Do tính chất công tác thường xuyên đi cơ sở vì vậy vẫn còn tình trạng tổ chức sinh hoạt thường kỳ trễ hơn so với quy chế; đôi lúc tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhưng nội dung chưa sâu, chủ yếu thực hiện lồng ghép vào sinh hoạt thường kỳ, chỉ quán triệt một chiều nên chất lượng hạn chế. Bên cạnh đó, một số đảng viên tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn yếu, nhất là đảng viên trẻ, đảng viên không giữ chức vụ; đôi lúc chưa nắm chắc tình hình và tư tưởng, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đảng viên…

Từ tình hình thực tiễn như trên, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, đối với Chi ủy Chi bộ cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một, Tập thể chi ủy, trước hết là Bí thư Chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ, đồng thời thông báo trước nội dung, thời gian, địa điểm cho đảng viên biết để chủ động bố trí thời gian dự sinh hoạt và chuẩn bị ý kiến phát biểu. Chi ủy cần xác định và chọn những việc cụ thể thiết yếu liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và quyền lợi của đảng viên, quần chúng, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên có mặt hạn chế, khuyết điểm.

Hai, Chi bộ phải lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ trong từng thời gian, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để các chi bộ sinh hoạt. Hằng tháng tổ chức sinh hoạt chi bộ để triển khai nhiệm vụ, phân công cấp ủy viên, lãnh đạo chuyên môn dự sinh hoạt với các tổ đảng. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo tính lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực kể cả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, hình thức sinh động, điều hành linh hoạt; thường xuyên đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ. Đối với các buổi sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy chi bộ cần nghiên cứu chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ, tạo sự phong phú, lôi cuốn, tránh đơn điệu trong quá trình sinh hoạt.

Ba, Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Để thực sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt, Bí thư Chi bộ phải linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; chủ trì các cuộc họp cần có tác phong cởi mở, chân thành, dân chủ, nhưng cần phải quyết đoán, có chính kiến rõ ràng. Trong thảo luận phải thật sự phát huy dân chủ, tạo được không khí đoàn kết, thẳng thắn, cởi mở để các đảng viên thể hiện hết ý kiến của mình.

Bốn, Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan trong bố trí, tạo điều kiện tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo thời gian, yêu cầu và chất lượng. Cấp uỷ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp chế độ sinh hoạt; việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ đảng, nhất là nội dung chuẩn bị nội dung sinh hoạt của chi ủy. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ.

Năm, Hằng năm, đề xuất Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức tập huấn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở; cung cấp tài liệu sinh hoạt chi bộ kịp thời. Tăng cường cung cấp, trao đổi, cập nhật thông tin nghiệp vụ trên Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối; tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu; tổ chức tọa đàm bàn giải pháp nâng cáo chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đối với đảng viên cần thực hiện tốt một số giải pháp:

Thứ nhất, Tham gia xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, của Tỉnh ủy, cấp ủy cấp trên, quy chế làm việc của chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ, nghiên cứu kỹ các nội dung, tích cực tham gia ý kiến xây dựng có chất lượng, ghi chép đầy đủ nội dung sinh hoạt, thực hiện biểu quyết bằng thẻ đảng viên.

Thứ hai, Thường xuyên rèn luyện, phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của người đảng viên, thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ do chi bộ đề ra.

Thứ ba, Thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình, xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, coi chi bộ như là “mái nhà của mình”, coi đảng viên cùng sinh hoạt là “anh em trong một nhà”. Nghiêm túc, thẳng thắn, sát thực, xây dựng, trong kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên hằng năm và sinh hoạt chi bộ hằng tháng.
Hà Thị Giang Thảo - Bí thư Chị bộ Tỉnh đoàn