Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Kết quả triển khai thực hiện thí điểm về nâng cao hoạt động của tổ chức Đảng ở Chi bộ Công ty CP Qu

Kết quả triển khai thực hiện thí điểm về nâng cao hoạt động của tổ chức Đảng ở Chi bộ Công ty CP Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai

27 Tháng Bảy 2022
Công ty CP Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai với tổng số cán bộ, công nhân viên và người lao động 108 người; tổ chức bộ máy: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc (01 Đội SXVL-CG, 01 Đội công trình, 14 Hạt quản lý đường bộ quản lý hơn 700 Km đường Quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai, 01 Công ty liên kết và 02 Xí nghiệp trực thuộc ). Chi bộ Công ty hiện có 33 đảng viên.
 
Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019, của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chi ủy Chi bộ Công ty CP Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai bằng nhiều giải pháp cụ thể đã đạt được một số kết quả nhất định như:

- Về thực hiện các giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp. Chi bộ đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở doanh nghiệp, cùng phối hợp với lãnh đạo Công ty thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động trong doanh nghiệp chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp; chăm lo, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước.

- Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động của tổ chức đảng, đoàn thể. Hàng năm Chi uỷ đều tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị, các Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cũng như xây dựng các chương trình, kế hoạch do cấp trên ban hành, để toàn bộ đảng viên và người lao động học tập.

- Về chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chi ủy chi bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, Kế hoạch số 176-KH/TU, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

- Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên. Chi bộ luôn quan tâm và làm tốt công tác phát triển Đảng, thường xuyên vận động giáo dục quần chúng nâng cao nhận thức về Đảng. Đặc biệt quan tâm đến quy trình và các bước bồi dưỡng kết nạp, lập hồ sơ kết nạp đảng viên mới. Hầu hết các đảng viên mới kết nạp đều rèn luyện tốt và được xét chuyển chính thức đúng kỳ hạn. Nhiều đồng chí đảng viên được giao nhiệm vụ trọng trách về chính quyền và các đoàn thể đã phát huy tốt, gương mẫu trong lao động sản xuất, học tập và rèn luyện.

wwww.jpg
Ảnh: Đồng chí Trần Văn Thạc – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty
 trao quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng Lê Hoàng Anh

 
- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội. Nâng cao vai trò của cấp ủy đối với các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên ngày càng vững mạnh, thông qua các nghị quyết, qui chế làm việc phân công cấp ủy, đảng viên phụ trách. Công đoàn giữ vai trò đại diện cho quyền lợi của người lao động, công đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực, phối hợp với chính quyền trong quản lý, động viên CBCNV hoàn thành nhiệm vụ.Đoàn thanh niên luôn đổi mới nội dung hình thức hoạt động, đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật là đầu tàu gương mẫu trong lao động sản xuất góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những hạn chế, tồn tại nhất là việc triển khai học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đến cán bộ, đảng viên và công nhân lao động còn hạn chế, công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, đóng góp xây dựng Đảng của một số đảng viên còn e dè, nể nang, thụ động, chưa thể hiện được vai trò tiền phong gương mẫu trong công việc.          

Hiện nay công tác củng cố xây dựng Đảng là yếu tố cần thiết để giúp các doanh nghiệp hoạt động theo đúng đường lối và chủ trương của Đảng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, giúp doanh nghiệp tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức, chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng lao động, nhằm mục đích xây dựng cơ quan đơn vị phát triển vững mạnh, xây dựng đất nước giàu đẹp, đời sống cán bộ đảng viên, người lao động ngày càng tốt hơn. Bên cạnh thực tế và lợi ích đó vẫn có một số điểm cần xem xét để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân hoạt động vì các đồng chí cấp ủy chi bộ làm việc đều kiêm nhiệm, các tổ đảng có đảng viên sống và làm việc phân tán ở nhiều khu vực trong toàn tỉnh nên công tác sinh hoạt theo định kỳ, công tác triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, xây dựng, phát hành văn bản gặp nhiều khó khăn, do đó đề nghị:

(1) Cơ quan Đảng các cấp nên chọn lọc các văn bản, những nội dung gần gũi, thiết thực nhất để triển khai đối với doanh nghiệp tư nhân, để đảm bảo việc triển khai được tập trung mang lại hiệu quả, tránh hình thức đối phó.

(2) Công tác hoạt động và sinh hoạt Đảng hiện nay chiếm nhiều thời gian đi lại đối với đảng viên không có điều kiện do đặc thù và áp lực công việc, cụ thể đảng viên trong ngành đường bộ thường xuyên đi công tác xa và công việc không ổn định, luôn có sự biến động. Đề nghị việc sinh hoạt đảng của cơ sở sẽ có điều chỉnh về thời gian và phương thức hoạt động, không cứng nhắc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng hoạt động.
 

                                                                        Trần Văn Thạc UVBCH Đảng bộ Khối, 
Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Cty CP Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai.