Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA NGÀNH BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CUNG CẤP DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG CỦA NGÀNH BƯU ĐIỆN TỈNH GIA LAI

27 Tháng Chín 2019
Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc  tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Bưu điện tỉnh Gia Lai đã xây dựng Đề án và đã được UBND tỉnh cho phép thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai sang Bưu điện; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã triển khai ngay việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, nhân lực… để Bưu điện tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện. 
image001.jpg
Qua thời gian triển khai thí điểm từ ngày 17/6/2019, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai chuyển giao thành công Trung tâm hành chính công tỉnh, bộ phận 1 cửa  của UBND TP Pleiku, các huyện Mang Yang, Chư Sê, Ia Grai, Krông Pa và xã Ia Rsươm thuộc huyện Krông Pa về ngành bưu điện thực hiện. Đến nay đã đi vào hoạt động ổn định, người dân rất hài lòng về cơ sở hạ tầng và thái độ phục vụ của nhân viên Bưu điện. Cụ thể: Trước thời gian chuyển giao sang Bưu điện, hầu hết UBND huyện, thành phố, xã Ia Rsươm không có hồ sơ chuyển sang dịch vụ bưu chính công ích (tỷ lệ hồ sơ phát sinh chuyển phát qua đường Bưu chính công ích đạt tỷ lệ 0%; riêng Trung tâm hành chính công tỉnh đạt tỷ lệ 19%). Hiện nay, Bưu điện thực hiện chuyển phát đến người dân đạt 43,1%, tăng 38,1%  (Tp Pleiku 5%; Mang Yang 32%; Ia Grai 17%; Chư Sê 53%; Krông Pa 100%; Xã Ia Rsươm 51%).
Song song với việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, Bưu điện tỉnh đã công bố tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người  dân, cơ quan, doanh nghiệp tại địa chỉ nhà riêng (số điện thoại 0269.3888222), tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp. Tỷ lệ hồ sơ trực tiếp đạt 10%/số người yêu cầu.
Với những kết quả đạt được, trong thời gian tới Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất để triển khai đến 12 UBND huyện, thị xã còn lại trong toàn tỉnh; tập trung các giải pháp để tăng tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua dịch vụ Bưu chính công ích. Phối hợp các cơ quan, ban ngành, cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về chủ trương, lợi ích, sự tin cậy, đảm bảo dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện. Tăng cường nâng cao trình độ, năng lực tổ chức thực hiện dịch vụ hành chính công, như:
- Tổ chức, sắp xếp nhân sự trực tiếp làm nhiệm vụ chuyển phát nhằm tạo dựng lòng tin và thể hiện sự chuyên nghiệp trong công tác phục vụ các tổ chức, cơ quan và nhân dân; thực hiện đánh giá hiệu quả của từng dịch vụ công nhằm mục đích đưa ra được các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển dịch vụ.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ giao dịch viên, nhân viên tại các bưu cục, Bưu điện - Văn hóa xã và cán bộ có liên quan để đảm bảo nắm rõ các quy định, quy trình nghiệp vụ, kỹ năng về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích; nâng cao trách nhiệm, kiến thức về thủ tục hành chính để nhân viên Bưu điện hướng dẫn chi tiết, đầy đủ nhất cho người dân…
- Đẩy mạnh công tác triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đến tại địa chỉ nhà dân, cơ quan, doanh nghiệp để tiếp nhận, chuyển phát.  
Với lợi thế của hệ thống bưu điện rộng khắp, phương tiện vận chuyển thường xuyên, liên tục cùng đội ngũ nhân viên có kỹ năng về các dịch vụ, Bưu điện tỉnh Gia Lai tin tưởng sẽ triển khai có hiệu quả các dịch vụ hành chính công, đồng thời khai thác tối đa mạng Bưu chính công cộng do Nhà nước đầu tư, góp phần vào việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh nhà, giảm bớt thời gian, chi phí đi lại, chờ đợi của tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ hành chính; thể hiện vai trò, vị trí của Bưu điện đóng góp một phần nhỏ vào sự nghiệp xây dựng một nền hành chính năng động, trách nhiệm, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương.

                                                                                            Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Đảng ủy,                                                                                                                                Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Gia Lai