Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác sát hạch lái xe ô tô

Giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác sát hạch lái xe ô tô

21 Tháng Ba 2022
          
          Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe cơ giới đường bộ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh, trong những năm qua, Sở GTVT Gia Lai đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Đặc biệt, công tác sát hạch lái xe được xác định là khâu quan trọng, để đánh giá chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo lái xe, sự hiểu biết về pháp luật, trình độ, kỹ năng điều khiển phương tiện, đạo đức người lái xe của người tham dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe (gplx).
Picture3.jpg

Hình ảnh sát hạch thực hành lái xe trong hình

          Thực hiện Thông tư số 79/2015/TT-BGTVT ngày 10/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ và các văn bản hướng dẫn của Tổng Cục đường bộ Việt Nam, Sở GTVT đã triển khai và kêu gọi các thành phần kinh tế xây dựng các trung tâm sát hạch theo hình thức xã hội hoá và đến nay đã phát triển mạnh; các trung tâm đã được triển khai xây dựng có đủ điều kiện về cơ sở vật chất như phòng sát hạch lý thuyết, phòng điều hành thiết bị sát hạch thực hành lái xe, sân sát hạch, xe sát hạch có lắp thiết bị chấm điểm tự động và các hạng mục công trình cơ bản đáp ứng yêu cầu sát hạch lái xe, được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động. Đến nay, toàn tỉnh có 03 trung tâm sát hạch lái xe ô tô (loại 1: 01 trung tâm; loại 2: 02 trung tâm).

          Thí sinh sau khi hoàn thành nội dung, chương trình đào tạo, để được cấp Giấy phép lái xe phải thực hiện các nội dung và quy trình sát hạch lái xe theo trình tự như: (1) Sát hạch lý thuyết: Sử dụng bộ đề sát hạch từ phần mềm sát hạch để người dự sát hạch thực hiện bài sát hạch trên máy vi tính với các đề sát hạch ngẫu nhiên lấy trong ngân hàng dữ liệu 600 câu hỏi; (2) Sát hạch thực hành lái xe trong hình: Tự điều khiển ô tô qua các bài sát hạch trong sân, thiết bị tự động chấm điểm, trực tiếp, thông báo kết quả trên ô tô sát hạch và biên bản tổng hợp được in ra từ máy tính; (3) Sát hạch lái xe trên đường giao thông công cộng: xe sát hạch được lắp thiệt bị chấm điểm tự động, việc ra các tình huống được công khai theo quy trình. Tất cả các quá trình đều được chấm điểm được thực hiện bằng thiết bị tự động, và có hệ thống camera theo dõi, giám sát và lưu trữ theo quy định.

          Trong các năm qua, Sở Giao thông vận tải đã luôn tăng cường công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng công tác này. Công khai nội quy, quy chế, hình ảnh của quá trình sát hạch đến tất cả các thí sinh dự sát hạch được theo dõi, giám sát; tăng cường bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác cho đội ngũ cán bộ, đồng thời chỉ lựa chọn những công chức, nhân viên đủ năng lực, trình độ và đạo đức để thực hiện nhiệm vụ tại các kỳ sát hạch lái xe; thực hiện nghiêm việc họp phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Hội đồng sát hạch, tổ sát hạch, gắn với công tác kiểm tra, theo dõi, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện, hành động không đúng quy định (nếu có), kết thúc kỳ sát hạch tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức; kiểm tra trước và trong quá trình sát hạch các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, sân, phương tiện theo quy định để bảo đảm thực hiện kỳ sát hạch đạt hiệu quả, chính xác, khách quan; căn cứ tình hình thực tế thành lập tổ giám sát công tác sát hạch do Thanh tra thực hiện; kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của thí sinh và các cơ sở đào tạo, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo. Ngoài việc thực hiện quy trình chuyên môn về công tác sát hạch, đáp ứng nhu cầu của Nhân Dân trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải xây dựng phương án tổ chức sát hạch phù hợp, linh hoạt, thích ứng an toàn với tình hình cụ thể của dịch; phương án được tính toán về số lượng, thông báo thời gian cụ thể, số lượng thí sinh/khu vực, phòng chờ, khoảng cách giữa các thí sinh … và đặc biệt phải tuân thủ các quy định về 5K. Trong năm 2021, Sở Giao thông vận tải đã tổ chức được 201 kỳ sát hạch (trong đó có 62 kỳ ô tô, 137 kỳ mô tô, 02 kỳ A4, máy kéo nhỏ hạng); cấp mới 29.481 GPLX các hạng ( ô tô: 7.220; hạng A1: 22.218; hạng A4: 43 gplx). Đến nay, tổng số GPLX hiện đang quản lý là 624.141 gplx (ô tô các hạng: 103.319 GPLX; mô tô hạng A1: 520.660 GPLX x; hạng A4: 162 GPLX).

          Để tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng trong sát hạch lái xe ô tô, Sở Giao thông vận tải đề ra một số giải pháp chủ yếu sau:

          Một là, Xác định chất lượng trong đào tạo ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sát hạch lái xe, Sở GTVT đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe tiếp tục đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy theo quy định đảm bảo đồng bộ, hiện đại; thường xuyên tuyển chọn, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ làm công tác quản lý đào tạo; kiểm tra, rà soát đội ngũ giáo viên đảm bảo các điều kiện theo quy định; tiếp tục định kỳ tổ chức 3 năm/lần tổ chức tập huấn nâng cao đối với giáo viên dạy thực hành lái xe theo nội dung do Bộ GTVT quy định; thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung đào tạo theo quy định;

          Hai là, Các trung tâm sát hạch lái xe thực hiện tốt việc duy trì các điều kiện về trang thiết bị, phòng sát hạch lý thuyết, sân sát hạch, xe sát hạch bảo đảm việc thực hiện sát hạch được chính xác, khách quan; phối hợp tốt với các cơ sở đào tạo trong việc lập kế hoạch ôn luyện, sát hạch; tuyển chọn cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm, nhiệt tình trong công việc tham gia công tác ôn luyện trước sát hạch.

          Ba là, Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý sát hạch, Hội đồng sát hạch, Tổ sát hạch, thủ trưởng các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch và các sát hạch viên trong việc tuân thủ các quy định, quy trình sát hạch lái xe;

          Bốn là, Tăng cường công tác kiểm tra theo kế hoạch, định kỳ, đột xuất và giám sát công tác sát hạch lái xe theo quy định tại tất cả các kỳ sát hạch; kịp thời chấn chỉnh, xử lý đối với những vi phạm (nếu có). Công khai kế hoạch, địa điểm, thời gian tổ chức ôn luyện và sát hạch; phí ôn luyện, lệ phí sát hạch để các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát, người dân biết và thực hiện; công khai số điện thoại đường dây nóng để thí sinh thực hiện việc phản ánh, yêu cầu giải đáp thắc mắc trong quá trình sát hạch. Duy trì hệ thống máy ảnh, camera, thiết bị giám sát, lưu trữ và truyền dữ liệu quá trình thực hiện bài sát hạch của thí sinh và quá trình thực hiện nhiệm vụ của sát hạch viên khi sát hạch để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, quản lý.

          Nâng cao chất lượng trong công tác sát hạch lái xe ô tô là công việc hết sức cần thiết, thông qua công tác sát hạch đánh giá sản phẩm là người lái xe có trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Để công việc thành công, cần phải làm thường xuyên, liên tục, thực hiện quyết liệt các giải pháp nêu trên và cần có sự tham gia đầy đủ, kiên quyết của các cơ sở đào tạo lái xe, các trung tâm sát hạch lái xe và của người dự sát hạch./.

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải tỉnh