Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai

21 Tháng Bảy 2022

Công ty TNHH xổ số kiến thiết Gia Lai là doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đặc thù. Địa bàn hoạt động trải dài từ Quảng Bình đến Ninh Thuận và 04 tỉnh Tây nguyên gồm Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lăk và Đăk Nông. Tổng số CNV và người lao động hiện nay tại công ty 64 lao động.Trong đó có 30 đảng viên. Doanh thu kế hoạch 2022: 452 tỷ đồng và nộp ngân sách 140 tỷ đồng.

Trong hoạt động của Chi bộ cũng như kinh doanh của Công ty luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Uỷ ban nhân dân tỉnh; các cấp ngành có liên quan. Đặc biệt các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, Đoàn khối cùng với sự năng động, nhiệt tình của tập thể cấp ủy, đảng viên, người lao động đã có nhiều cố gắng trong việc quảng bá xây dựng hình ảnh thương hiệu của Công ty, nhờ vậy uy tín của Công ty ngày được nâng cao.

1.jpgẢnh: Các đảng viên biểu quyết thông qua nghị quyết của Chi bộ

Tập thể Cấp uỷ và đảng viên trong Chi bộ luôn thể hiện tinh thần đoàn kết và tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt, công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào; Cấp uỷ lãnh đạo bằng kế hoạch công tác và nghị quyết của Chi bộ. Ban Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi về vật chất, thời gian và tinh thần cho các đoàn thể hoạt động và từng bước đảm bảo đời sống thu nhập cho người lao động do đó tư tưởng của người lao động luôn ổn định, an tâm công tác. Công ty trang bị hệ thống họp trực tuyến để kết nối giữa văn phòng Công ty và các văn phòng đại diện, chi nhánh trong việc nắm bắt tình hình hoạt động của các văn phòng cũng như tâm tư nguyện vọng của đảng viên, người lao động. Từ khi triển khai hệ thống họp trực tuyến thì việc triển khai phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên đến đảng viên và người lao động được kịp thời.

Bên cạnh những thuận lợi thì cũng gặp không ít những khó khăn đó là: (1) Địa bàn hoạt động của Công ty trải rộng tại các miền Trung và Tây nguyên, lực lượng lao động phân tán trên diện rộng và công việc chuyên môn thường xuyên, khi cần triệu tập tổ chức hội họp trực tiếp thì số lượng không thể nào đạt 100%, do đó  còn hạn chế; (2) Sự cạnh tranh trong ngành dược ngày càng gay gắt, yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn ngày càng cao, người lao động ưu tiên tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, một số quần chúng ưu tú ở xa văn phòng Công ty nên phần nào ảnh hưởng đến việc bồi dưỡng, giúp đỡ của Chi bộ; (3) Các đồng chí Cấp ủy còn hạn chế nghiệp vụ trong công tác Đảng; (4) Cấp ủy tập trung nhiều cho công tác chuyên môn nên có những hạn chế trong điều hành, lãnh đạo Chi bộ.

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình hiện nay. Thường xuyên quán triệt cho cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, nhất là Chi ủy viên, bí thư chi bộ. Không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Khi sinh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên. Bên cạnh đó, đảng viên làm công tác lãnh đạo quản lý, chi ủy viên phải gương mẫu thực hiện tốt việc sinh hoạt đảng, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo phải chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm.

Hai là, Nâng cao chất lượng điều hành trong sinh hoạt Chi bộ. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, yếu tố đầu tiên đó là chất lượng của đội ngũ cấp ủy viên và bí thư chi bộ; qua đại hội phải lựa chọn đội ngũ cấp ủy viên có phẩm chất, năng lực có uy tín và tín nhiệm cao, có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình; Bí thư chi bộ ngoài các tiêu chí nêu trên còn phải thể hiện được vị trí, vai trò của mình trong chi bộ, có thời gian kinh qua công tác đảng, công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Bí thư Chi bộ phải bố trí lịch sinh hoạt hợp lý; Chi ủy, trước hết là bí thư chi bộ phải chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt chi bộ, đồng thời thông báo trước nội dung để đảng viên dự sinh hoạt chuẩn bị ý kiến phát biểu. Chi ủy cần xác định và chọn những việc cụ thể thiết yếu liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và quyền lợi của đảng viên, quần chúng, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên có mặt hạn chế, khuyết điểm. Bên cạnh các nội dung do chi ủy chuẩn bị, chi bộ cần thêm nội dung báo cáo của các đồng chí tổ trưởng tổ đảng và tự đảng viên sẽ đưa ra các biện pháp, giải pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện,... và sau đó bí thư chi bộ kết luận đưa vào nghị quyết.

- Công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cần phải thực hiện kịp thời ngay trong kỳ họp chi bộ lần gần nhất để bảo đảm tính thời sự của thông tin. Tránh tình trạng nghị quyết ban hành đã lâu, song những sự kiện chính trị của quốc tế, đất nước, địa phương mãi sau mới có tài liệu tuyên truyền trong chi bộ. Làm tốt công tác này là chi bộ đã cung cấp kênh thông tin chính thống cho các đảng viên, tránh các thông tin gây nhiễu, từ đó định hướng được dư luận xã hội.

- Đối với sinh hoạt chuyên đề, chi bộ cần nghiên cứu chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ. Thường xuyên đổi mới theo hướng đa dạng, phong phú, hấp dẫn, thiết thực với tinh thần dân chủ, cởi mở, trách nhiệm, các đảng viên trong Chi bộ thảo luận, trong đó tập trung đưa ra những nhận xét, đánh giá của cá nhân và đề xuất những giải pháp thiết thực để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đảng.

- Trong sinh hoạt phải tạo cho được không khí cởi mở, thân thiện, gần gũi, quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau... bằng việc thực hiện dân chủ trong Đảng, dân chủ ở cơ sở, từ đó chi bộ mới lắng nghe được hết các ý kiến của đảng viên. Có như vậy, cuộc họp chi bộ mới thực sự là đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, đảng viên có cảm giác hứng thú khi đi họp để được đóng góp, được xây dựng, được tôn trọng, được cống hiến trí tuệ của mình cho Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở.

Ba là, Nâng cao chất lượng ra nghị quyết của chi bộ. Nghị quyết phải xác định đúng vấn đề cần tập trung lãnh đạo, gắn với nhiệm vụ của đơn vị như:  bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội đoàn thể; giữ vững an ninh trật tự trong các dịp lễ, tết; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên;… nghị quyết phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và khả năng thực thi được.

Bốn là, Chi bộ cần duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; xử lý nghiêm những đảng viên, kể cả chi ủy viên không chấp hành việc sinh hoạt chi bộ mà không có lý do chính đáng...Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ chi ủy viên; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, cách thức, nội dung sinh hoạt chi bộ nói chung và sinh hoạt chuyên đề nói riêng.

Thực tiễn đã chứng minh, những chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu là những chi bộ duy trì thành nền nếp sinh hoạt đúng định kỳ, đúng quy định và nội dung thiết thực, hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ khắc phục được tình trạng như đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: “Nhạt đảng – chán đoàn – thờ ơ với chính trị” là một yêu cầu cấp thiết hiện nay.
Chi bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai