Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh Chú trọng lãnh chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh Chú trọng lãnh chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023

15 Tháng Ba 2023
   
Năm 2022, Đảng bộ BHXH tỉnh đã tập trung lãnh đạo toàn hệ thống BHXH nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có trên 95.900 người tham gia BHXH, tăng 3,2% so với năm 2021, chiếm 17% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; có trên 68.100 người tham gia BH thất nghiệp, tăng 4,2% so với năm 2021, chiếm 12% so với lực lượng lao động trong độ tuổi; tham gia BHYT có trên 1,265 triệu người, tăng 79.261 người, tương ứng 6,7% so với năm 2021, tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2022 đạt khoảng 87% dân số. Triển khai tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của Ngành. Triển khai các chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT với trên 23.000 thẻ BHYT, 210 quyển sổ BHXH được trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn, người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, trong đó riêng Đảng bộ Khối đã kêu gọi sự huy động của các tổ chức cơ sở Đảng và cá nhân thuộc Đảng bộ Khối tặng trên 22.000 thẻ BHYT... Năm 2022, Đảng bộ cơ sở BHXH tỉnh được xếp loại Đảng bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Picture2.jpg

Với phong trào thi đua “Công chức, viên chức và người lao động BHXH tỉnh Gia Lai đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023”, năm 2023 Đảng ủy BHXH tỉnh xác định tiếp tục lãnh đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy chú trọng lãnh chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, phương châm, nguyên tác, thủ tục nhất là theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau kiểm tra. Gắn công tác kiểm tra giám sát đảng viên với việc thực hiện 5 chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, viên chức ngành BHXH. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, đặc biệt là các Nghị quyết của Đảng ủy Khối, Đảng bộ BHXH tỉnh.

Hai là, chú trọng việc thực hiện nghị quyết và kế hoạch bồi dưỡng, thẩm tra, xác minh lý lịch quần chúng ưu tú năm 2023 để có hướng phát triển đảng viên mới, từ đó nhằm tăng cường sự lớn mạnh của Đảng bộ về cả chất lượng và số lượng. Phấn đấu năm 2023 kết nạp từ 02 đảng viên trở lên.

Ba là, xác định công tác xây dựng Đảng phải gắn liền với lãnh đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể trong cơ quan vững mạnh, đồng thời mở rộng dân chủ để các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong tập thể Đảng ủy và trong toàn Đảng bộ. Duy trì chế độ sinh hoạt Đảng thường xuyên định kỳ, phát huy tập trung dân chủ, nâng cao hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan đi vào thực chất, hiệu quả, nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu. Chú trọng lãnh chỉ đạo công tác chuyên môn, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt nhằm mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về phát triển người tham gia, về số thu và tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN thấp hơn so với chỉ tiêu giảm nợ do BHXH Việt Nam giao.

Năm là, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức, đảng viên năm 2023 đảm bảo chặt chẽ, khách quan, thực chất, đúng thời gian quy định, đây là cơ sở để tiếp tục xây dựng, phát huy những mặt mạnh, khắc phục các hạn chế đối với Đảng ủy, Cấp ủy Chi bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ trong thời gian tiếp theo.

Với sự quyết tâm chính trị, năm 2023, Đảng bộ cơ sở BHXH tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao, với tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 14,9%, tham gia BH thất nghiệp đạt 9,6% và phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh đạt 92,75% dân số toàn tỉnh theo Nghị quyết đề ra. Phấn đấu xây dựng Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh.
Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh