Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Đảng bộ BHXH tỉnh Gia Lai - Quyết tâm lãnh đạo hoàn thành chỉ tiêu 92,75% dân số tham gia BHYT năm 2

Đảng bộ BHXH tỉnh Gia Lai - Quyết tâm lãnh đạo hoàn thành chỉ tiêu 92,75% dân số tham gia BHYT năm 2023

06 Tháng Ba 2023
   
Bảo hiểm y tế (BHYT) là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.
 
Picture1.jpg

Có 03 nhóm đối tượng được Ngân sách của tỉnh hỗ trợ mức đóng BHYT bên cạnh mức đóng từ Ngân sách Trung ương theo Nghị quyết 48/2022/NQ-HĐND, bao gồm: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; học sinh - sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số được Ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 30% và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ 10%.

Xác định là cơ quan thực hiện chính sách, nhằm khẩn trương thực hiện Nghị quyết, đảm bảo quyền lợi an sinh của Nhân dân, Đảng ủy BHXH tỉnh  chủ động phối hợp với lãnh đạo kịp thời chỉ đạo các đơn vị tay vào cuộc ngay việc triển khai chính sách để đảm bảo các đối tượng theo Nghị quyết kịp thời được hưởng sự hỗ trợ nhân văn này.

Tăng cường tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, trên Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh, các trang mạng xã hội như Fanpage Facebook và Zalo OA của BHXH tỉnh về chính sách hỗ trợ, đặc biệt thông tin tuyên truyền trên Báo Gia Lai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh và truyền hình các huyện, thị xã, thành phố về chính sách này để người dân nắm bắt thêm.

Chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã tích cực phối hợp với UBND xã, phường, thị trấn khẩn trương rà soát, lập danh sách người thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết để kịp thời cấp thẻ BHYT, tạo điều kiện cho người dân có thẻ BHYT sử dụng đi khám chữa bệnh.

Với nguồn nhân lực sẵn có, công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính, bước đầu triển khai tính đến hết tháng 01/2023, đã thực hiện in và cấp thẻ BHYT cho khoảng trên 135.300 người được hỗ trợ đóng BHYT theo Nghị quyết số 48 của HĐND tỉnh. Trong đó, có hơn 60.700 người cận nghèo tham gia BHYT, trên 52.600 người thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và gần 21.900 người học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số. BHXH tỉnh chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã tiếp tục phối hợp với UBND các xã khẩn trương rà soát, lập danh sách đối tượng thuộc diện được hỗ trợ để kịp thời in và cấp phát thẻ BHYT cho người dân.

Bước vào năm 2023, với phong trào thi đua Công chức, viên chức và người lao động BHXH tỉnh Gia Lai đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2023, Đảng ủy BHXH tỉnh xác định tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, đặc biệt là phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Quan tâm lãnh đạo, thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ và tranh thủ sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các sở, ban, ngành triển khai Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải các chính sách BHXH và Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới;  các Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, trong đó có các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN.

Đẩy mạnh chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị quyết 48 của HĐND tỉnh, không để đối tượng thuộc diện được hỗ trợ không được hưởng quyền lợi này. Mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2023 tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt 92,75% dân số của tỉnh tham gia BHYT theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 05/12/2023 và phấn đấu đến năm 2025 độ bao phủ BHYT của tỉnh đạt trên 95% dân số./.
Đảng bộ BHXH tỉnh Gia Lai