Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > ĐẢNG ỦY SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THAM MƯU THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH

ĐẢNG ỦY SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THAM MƯU THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH NĂM HỌC 2018-2019

19 Tháng Chín 2019
Năm học 2018 - 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các địa phương, Đảng ủy cơ sở Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên linh hoạt, sáng tạo tham mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản, cùng với sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình UBND tỉnh phê duyệt các kế hoạch liên quan đến nhiệm vụ rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2018 - 2019, trong đó tập trung công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, phù hợp với địa bàn dân cư và yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở các vùng trong tỉnh; tăng cường đầu tư xây dựng, sửa chữa và nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo từ nguồn ngân sách của tỉnh và của các huyện; phân bổ và tập trung xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục.
image001.jpg
                                     Ảnh minh họa - Phạm Nhơn

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở đã chỉ đạo sát sao công tác đào tạo, tiến hành rà soát hiện trạng đội ngũ, dự báo nhu cầu sử dụng, nhu cầu đào tạo giáo viên; triển khai “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025 của tỉnh Gia Lai”. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, THPT; bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025.
Công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở đã có nhiều chuyển biến; các trung tâm Giáo dục thường xuyên đã linh hoạt, đa dạng các loại hình đào tạo, kết hợp với các cơ sở có liên quan để tổ chức dạy học chương trình phổ thông kết hợp với dạy nghề, vừa làm vừa học nghề... Công tác dạy nghề phổ thông tiếp tục duy trì và phát huy theo hướng tích cực, góp phần nâng cao nhận thức trong vấn đề lựa chọn nghề nghiệp của học sinh và tăng tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2019. Đã chỉ đạo hoàn tất công tác tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025 theo Quyết định số 522/QĐ-TTg, ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025 của tỉnh Gia Lai" và tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”.
Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong dạy, học và quản lý giáo dục cũng đã được tăng cường chỉ đạo, triển khai Chính phủ điện tử ở các cơ quan quản lý giáo dục các cấp và các cơ sở giáo dục theo hướng đồng bộ, kết nối liên thông và xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành phục vụ công tác hoạch định chính sách và quản lý cho các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá một cách sáng tạo, thiết thực và hiệu quả.
Đảng bộ cũng đã đẩy mạnh công tác giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2015 - 2016 đối với các hoạt động giáo dục trong nhà trường cũng như tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính.
Trong công tác chỉ đạo hội nhập quốc tế trong GDĐT, ngành đã phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ đào tạo 14 chỉ tiêu bậc đại học cho tỉnh Champasak, Lào; tiếp tục triển khai thực hiện biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Gia Lai và Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak về hợp tác toàn diện trong giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có nội dung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho 02 bên; chỉ đạo quản lý tốt các văn phòng đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động tư vấn du học trên địa bàn tỉnh, quản lý tốt dịch vụ tư vấn du học, các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài.
Đối với nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, Đảng ủy phối hợp Ban Giám đốc Sở chỉ đạo tập trung nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống và chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới. Bồi dưỡng nâng chuẩn đào tạo cho giáo viên các cấp học, tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học và trung học cơ sở đạt trình độ từ đại học trở lên; bồi dưỡng về năng lực sư phạm cho giáo viên để có thể đáp ứng được yêu cầu giảng dạy theo chương trình, sách giáo khoa mới.
          Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và triển khai thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục; tổ chức thành công các cuộc thi, kỳ thi trong năm học và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; chỉ đạo công tác dạy và học trong nhà trường, tăng cường ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Năm 2019, kì thi THPT quốc gia đã diễn ra an toàn, đúng quy chế và có kết quả tốt nghiệp THPT cũng như xét tuyển vào các trường cao đẳng, đại học rất khả quan.
          Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được duy trì và chỉ đạo sát sao. Đôn đốc các địa phương hoàn thành kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018 và hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận; hoàn thiện Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2017 - 2025 và xây dựng kế hoạch dạy học 02 buổi/ngày đối với giáo dục tiểu học. Hoàn chỉnh Kế hoạch thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông mới trình UBND tỉnh phê duyệt, triển khai viết tài liệu địa phương trong chương trình Giáo dục phổ thông mới.
          Đảng ủy phối hợp Ban Giám đốc Sở tập trung chỉ đạo toàn ngành thực hiện các đề án, kế hoạch, các phong trào đã được triển khai từ đầu năm học nhằm tiến tới hoạt động hiệu quả, tạo được tiếng vang và nhiều kết quả tốt đẹp trong quá trình thực hiện; đồng thời triển khai sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá chất lượng cũng như đề ra được phương hướng hoạt động tốt hơn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
          Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ và triển khai thực hiện Chương trình số 49-CTr/TU, ngày 19/3/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở đã từng bước chỉ đạo và hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm học 2018-2019, tạo được tâm thế và sự chuẩn bị tốt nhất để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm học 2019 - 2020.
                                                                                   Lê Duy Định - Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc
                                                                                 Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Gia Lai