Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai: Chủ động bảo vệ an toàn hồ đập

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai: Chủ động bảo vệ an toàn hồ đập

26 Tháng Năm 2022
Theo dõi tình hình khí hậu, thủy văn; chú trọng điều tiết, vận hành, kiểm tra đánh giá mức độ an toàn các hồ, đập; duy tu, sửa chữa, nâng cấp hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn... là những giải pháp được Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai triển khai nhằm đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm nay.

images3150454_Quang_c_nh_h__ch_a_n__c_Ia_Ring.jpg
001-XEM-CHI-TIET.gif