Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Chi bộ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai tổ chức sinh hoạt chuyên đề

Chi bộ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai tổ chức sinh hoạt chuyên đề

11 Tháng Chín 2022
Tháng 8 năm 2022, Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ đảng viên gương mẫu, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao”.

Qua sinh hoạt chuyên đề, chi bộ đã xác định công tác xây dựng đội ngũ đảng viên gương mẫu, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao tập trung vào các nội dung sau:

Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ về công tác cán bộ, đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để đảng viên và quần chúng luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin tưởng váo chế độ xã hội chủ nghĩa tươi đẹp, luôn kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, trách tư tưởng cục bộ, bè phái trong cơ quan, tạo hòa khí lành mạnh để mọi cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động coi cơ quan như ngôi nhà thứ hai của mình để cùng có trách nhiệm xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chinh trị do UBND tỉnh giao hàng năm.
Xác định vai trò nêu gương của người đứng đầu, đặc biệt là của đồng chí Bí thư chi bộ kiêm Giám đốc Quỹ, của Chủ tịch Công đoàn, của Bí thư chi đoàn và của các Trưởng phòng chuyên môn.

Đặc biệt, để đội ngũ cán bộ đủ chuẩn, chi bộ đã chỉ đạo việc rà soát công tác đào tạo những năm qua, đồng thời chủ động đăng ký để cán bộ, viên chức, người lao động được học các lớp ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, các lớp trung cấp và cao cấp lý luận chính trị

Chi bộ xác định rõ nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nhiệm vụ của cơ quan để tổ chức thực hiện, tránh chồng chéo, trùng lắp; hàng năm chi bộ xây dựng các chỉ tiêu cụ thể, đội ngũ đảng viên hàng năm 100% đều thực hiện đăng ký phấn đấu đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ chỉ đạo mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động dựa vào nội dung chuyên đề, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, liên hệ bản thân để xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua học tập và làm theo Bác phải làm sao cho sinh hoạt cơ quan, Chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực; tinh thần tự phê bình và phê bình từng bước được nâng lên; ý thức tổ chức, kỷ luật của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, viên chức, người lao động được chấp hành nghiêm, nhiệm vụ chuyên môn được triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả. Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, các đảng viên trong chi bộ luôn khắc phục mọi khó khăn, không nề hà, nêu cao tinh thần trách nhiệm để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Một giải pháp quan trọng để thực hiện đó là, trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng, tổ đảng, chi bộ, cơ quan, đơn vị cần quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, viên chức lao động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể; gắn với nhiệm vụ chuyên môn, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát  đảng viên theo kế hoạch của chi bộ.

Hy vọng việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ đảng viên gương mẫu, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao” của chi bộ trong năm 2022 sẽ thu được những kết quả tốt đẹp.
                                                                          Xuân Quỳnh – Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng