Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc
Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hàn...

Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh

17/12/2022

Trong thời gian qua, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các quy định về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị...

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|