Trang chủ > Hệ thống văn bản > Kế hoạch thực hiện Chương trình số 46-CTr/TU, ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về

Kế hoạch: Kế hoạch thực hiện Chương trình số 46-CTr/TU, ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 06 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Số hiệu: Số 73-KH/DUK Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Đảng Uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp Người ký: Dương Dã
Ngày ban hành: 20/02/2023 Ngày hiệu lực: 20/02/2023
Tải về: Tình trạng: Đã biết