Trang chủ > Hệ thống văn bản > Hướng dẫn nội dung, tiêu chí, quy trình xây dựng, thủ tục xét công nhận và biêu dưong, khen thưỏng m

Hướng dẫn: Hướng dẫn nội dung, tiêu chí, quy trình xây dựng, thủ tục xét công nhận và biêu dưong, khen thưỏng mô hình, điên hình “Dân vận khéo"

Số hiệu: 07-HD/ĐUK Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Đảng ủy khối Người ký: Huỳnh Tấn Đoan
Ngày ban hành: 24/04/2023 Ngày hiệu lực: 4/24/2023
Tải về: Tình trạng: Đã biết